Vi vill med ett leende på ansikte säga att bygget har börjat sätta igång. Vi hoppas […]