ENGÅNGSDONATION

Vänligen klicka på knappen nedan för att donera valfri summa.

MÅNADSDONATION

Om du istället vill donera månadsvis, kan du välja valfri belopp nedan. 

AUTOGIRO
Vill du istället anmäla dig till autogiro och bidra månadsvis
Andra betalningsalternativ hittar ni nedan

123 222 69 26
471 872-2
SE06 9500 0099 6034 0471 8722

Varför ska jag donera?

Att dela med sig är en av de största välsignelserna som Allah skänker sina tjänare. Tack vare delning stärks förtroende- och solidaritetsbanden bland muslimer. Kärleken och tillgivenheten ökar bland muslimer. Förtroendet ökar i samhällen och människor håller sig borta från olyckor och problem tack vare fördelarna med att dela med sig.

Utbildning

Islam har lagt stor vikt på utbildning och träning. Det första gudomliga budet är ”Läs”. Det finns cirka 750 verser relaterade till vetenskap och utbildning i Koranen. Vi arbetar för att efterleva denna order på bästa sätt och för att föra den vidare till framtida generationer.

Gemenskap

Utifrån mottot ”Det finns styrka i enhet och samhörighet, det finns problem och olycka i separation” fortsätter vi att arbeta för enhet och samhörighet.

Infaq

”De som ger av vad de äger för Allahs sak kan liknas vid sädeskorn som ger sju ax och vart ax bär hundra korn. Allah mångdubblar avkastningen för den Han vill; Allah når överallt och Han vet allt.” (Al-Baqara, 261)

Moské och lokaler

Vi erbjuder våra moskéer och lokaler i hela Sverige för att möta muslimers gudstjänst, utbildning och andra andliga behov.

Må Allah acceptera era hjälp i förväg!